Ceník

OZONE POWER Jméno PRODUKTU – vyráběné velikosti (rozvinutá velikost v m2) Doporučená MOC v CZK (přepočet z EUR) od: * Hmotnost vrchlíku v kg** Počet komor *** Rozvinuté AR*** Certif. OZONE POWER
SPARK – 25, 27, 30 69,660 5,50 – 6,50 35 4.54 A
MOJO POWER -22, 24, 26, 28, 31 84,240 4,50 – 5,83 40 4.90 A
BUZZ POWER – 22, 24, 26, 27, 29, 32 92,070 4,80 – 6,40 45 5.15 B
ROADSTER2 – 20, 22, 24, 26, 28 91,800 5,12 – 5,88 48 5.10 B
SPYDER (light ROADSTER2) – 20, 22, 24, 26, 28 101,520 4,25 – 5,00 48 5.10 Nemá
SPEEDSTER – 16, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 33 97,200 5,00 – 6,65 53 5.79 C
SIROCCO (light SPEEDS.) – 16, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 33 106,110 3,70 – 6,10 53 5.79 Nemá
SLALOM – 16, 19, 21 97,200 5,10 – 5,40 53 5.80 Nemá
VIPER – 20, 22, 24, 26 105,840 4,70 – 5,90 62 6.00 Nemá
MAX (BI-PLACE) – 38, 41 114,210 8,00 – 8,40 52 5.25 B

 

* MOC Uvedena pro nejmenší vyráběnou velikost. Prosím spojte se s námi, jsme přiraveni Vám udělat individuální cenovou nabídku. (Viz. prosím Kontakty)
** Hmotnost vrchlíku je uvedena pro nejmenší a největší vyráběnou velikost. „Light verze“ jsou cca o 1 kg a něco lehčí v porovnání se standradní verzí.
*** Vždy je nutné vybrat padák s přiměřeným AR, s přiměrenou plochou a samozřejmě profilem a konstrukcí tak,
aby jeho chování bylo adekvátní vyspělosti a nárokům Pilota.
K létání je vždy nutno přistupovat s teoretickou ZNALOSTÍ, praktickou DOVEDNOSTÍ, RESPEKTEM, ZODPOVĚDNOSTÍ, SEBEVĚDOMÍM ale i POKOROU.
Zárověò se není čeho bát: motorový paragliding patří k NEJBEZPEČNĚJŠÍM leteckým sportům.
Létáme od roku 1996 (tedy 20+ let). Rádi Vám při výběru vhodného vrchlíku pomůžeme. (Viz. prosím Kontakty)
*** pokrač. Trocha teorie: AR (Aspect ratio) je matematický poměr plochy rozvinutého vrchlíku ke druhé mocnině střední hloubky profilu.
U obdélníkového křídla se tento poměr (po vykrácení hloubkou profilu) mění v poměr AR=rozpětí/hloubka profilu.
Představme si tedy teoretické obdélníkové křílo o rozpětí R=10m a hloubce profilu H=2,5m. Tedy s plochou 25m2.
AR=(10*2,5)/(2,5*2,5)=10/2,5=4,0. Toto obdélníkové křídlo má tedy AR= 4,0 protože má 4x větší rozpětí než hloubku profilu.
Laicky řečeno: čím vyšší AR, tím „štíhlejší banán“ a tedy i „ostřejší křídlo“.
Souvisí nepřímo i s počtem komor, protože štíhlejší křídla mají také užší komory a tím jich mají při daném rozpětí více.
Napříkad školní SPARK má 35 komor, velmi výkonný VIPER má komor 62 a ostré závodní křídlo (bezmotorové) ENZO2 má komor dokonce 101.
Při výběru křídla se tedy můžete orientačně řídit i množstvím komor. čím více komor, tím vyšší výkon, avšak na úkor pasivní bezpečnosti.
Pro rekreakční létání je vhodné volit padák vždy o třídu nižžší, než je vyspělost Pilota.
Při motorovém paraglidingu je důležitější přesvědčivost pilotáže a důvěra ve vrchlík, než mizivé procento případného nárůstu výkonu a/nebo rychlosti.
OZONE vyrábí padáky tak, že jednotlivé velikosti „zoomuje“ tzn. jednotlivé velikosti mají vždy stejný počet komor i stejné AR.
U jiných značek se někdy setkáváme s tím, že plocha se řeší přidáváním komor, čímž se mění hlavně rozpětí a matematicky tedy i AR.
Ve finále pak mohou být větší velikosti štíhlejší (vyšší AR), toto se u OZONU neděje a všechny velikosti tak mají i téměř shodné vlastnosti.
V potaz je ale také nutno vzít i efektivní zatížení vrchlíku. Více zatížený padák je obecně rychlejší ale i stabilnější (odolnější vůči turbulenci).
Na druhou stranu je ale také nutno počítat s tím, že pokud u více zatíženého padáku dojde k případné deformaci vrchlíku, je jeho reakce o poznání agresivnější.
To samé platí pro chování zatíženého padáku při minimální rychlosti.
Více zatížený padák má vyšší minimální rychlost, může tedy snadněji dojít k jeho případnému „přetažení“.
Vždy je nutné vybrat padák s přiměřeným AR, s přiměrenou plochou a samozřejmě profilem a konstrukcí tak,
aby jeho chování bylo adekvátní vyspělosti a nárokům Pilota.